Digital ljudutmatning för BD-ROM

Detta avsnitt förklarar uppförandet vid digital ljudutmatning med S/PDIF och HDMI för BD-ROM-skivor.

Synkronisering med inställningar för enhetsuppspelning i Vista

WinDVD synkroniserar med inställningen för ljuduppspelningsenhet i operativsystemen Windows Vista och Windows 7.

Corel WinDVD note%20graphic Digital ljudutmatning för BD ROM

Ljudinställningarna i WinDVD justeras om ljudinställningarna i Windows Vista och Windows 7 ändras.

Förbikopplings- och Icke förbikopplingslägen

För att bestämma huruvida WinDVD ska koppla förbi ljudströmmen, måste rutan för Dolby Digital vara ikryssad på fliken Format som stöds i fönstret för Egenskaper för digital utmatningsenhet, vilket också är känt som Förbikopplingsläge.

Corel WinDVD bd audio%202 Digital ljudutmatning för BD ROM

Corel WinDVD note%20graphic Digital ljudutmatning för BD ROM

Det aktuella resultatet beror på egenskaperna i den externa avkodaren.

I Icke förbikopplingsläge (Dolby Digital är avkryssad), avkodar WinDVD ljudströmmen och det aktuella resultatet beror på vilka funktioner som är aktiverade i WinDVD.

 

 

Digital ljudutmatning för BD-ROM