Inställning av ljud

Endast interaktion mellan förbikopplingsinställning i OS och primärt ljud

Alternativet i Avancerade ljudinställningar är enbart tillgängligt om systemet är utrustat med en S/PDIF- eller HDMI-port.

Inställningen fungerar bara när förbikopplingsläget är aktiverat under digital ljudutmatning. När väl alternativet är aktiverat matar WinDVD ut primärt ljud under alstrad digital utmatning. Om alternativet är avaktiverat aktiverar WinDVD mixern och alstrar mixat ljud.

Corel WinDVD bdavsetup Inställning av ljud

Corel WinDVD note%20graphic Inställning av ljud

Detta alternativ är aktiverat som standard på BD-ROM-skivor.

 

 

Inställning av ljud