Ljudmixning för BD-ROM-skivor

Med denna speciella inställning för BD-ROM-skivor kan användare bestämma om funktionen för ljudmixning ska aktiveras för att mixa primärt och sekundärt ljud, samt ljudeffekter innan ljudströmmen sänds till den digitala ljudutmatningsenheten.

 

 

Ljudmixning för BD-ROM-skivor