Använda All2HD

På fliken All2HD kan du förbättra din video genom att använda tekniken Trimension™ All2HD. Utvecklat av NXP Software, är All2HD en helt mjukvarubaserad lösning som garanterar kvalitetsuppspelning av högupplöst (HD) innehåll på din PC.

Corel WinDVD enhancements all2hd Använda All2HD

Till HD-förstärkning

Du kan omvandla standardupplöst (SD) till högupplöst (HD) utan att förlora i bildkvalitet. Genom avancerad omvandlingsteknik kan du omvandla till upp till fullt 1080p.

Digital Natural Motion

En typisk datorskärm visar bilder med en hastighet på 60 till 100 bilder i sekunden, medan en film normalt spelas in med 24 bilder per sekund. En teknik som kallas 2:3 pulldown omvandlar film till 60 bilder per sekund för att visas på en datorskärm. Detta orsakar bildskakningar och andra störningar.

Med Digital Natural Motion mäts rörelsehastigheten och riktningen för objekt. Nya fält skapas därefter med rätta rörelsepositioner. Detta resulterar i perfekta ryck- och skakfria bilder på rörelse. Tittaren kan njuta av actionscener med snabba rörelser som är skarpa rörelsekompenserade.


För att konfigurera inställningar för All2HD

1 Under fliken All2HD, kryssa i rutan för Aktivera Trimension All2HD.

2 För att jämföra ett videoklipp med och utan All2HD, aktivera Demoläge.

3 I Till HD-förstärkning, välj videoupplösningen. Du kan skala upp standard DVD-upplösning till fullt 1080p. Skjut reglaget för att kontrollera skärpan.

4 I Digital Natural Motion kan du ställa in videokvaliteten till Bästa kvalitet eller Biografisk känsla. Välj Av för att avaktivera funktionen.

 

 

Använda All2HD