Använda Time Stretch

Funktionen Time Stretch låter dig modifiera uppspelningshastigheten från halv hastighet till dubbel hastighet, utan att du går miste om stereoljud eller att ljudet förvrängs. Detta är en användbar funktion som gör det möjligt för dig att justera den totala längden eller tiden på uppspelningen att passa dina behov. Om du behöver bli färdig med att titta på en video helt på en angiven tid som är kortare än videons längd, kan du använda funktionen Time Stretch för att snabba upp uppspelningen.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Använda Time Stretch


För att konfigurera inställningarna för Time Stretch

1 Klicka på knappen Långsamt eller Snabbt för att sakta ner eller snabba upp uppspelningen. Du kan även använda skjutreglaget nedanför knapparna för att kontrollera uppspelningshastigheten.

Hastigheten på videouppspelningen visas i inställningsrutan för uppspelningshastighet. För att försäkra att ljudet inte påverkas under uppspelning, är högsta och lägsta gräns för hastighet 0,5x respektive 2x.

Återstående tid visar tiden som är kvar tills videon slutar.

2 Tryck på radioknappen för Standard och mata in den tid då du vill sluta titta på det aktuella videoklippet (som överensstämmer med tiden på din dator).

3 Klicka på radioknappen Total filmtid för att ange den tid som är tillgänglig för att visa klart filmen.

För att återställa inställningarna till standardvärdena, klicka på knappen Nollställ.

 

 

Använda Time Stretch