Justering av Färg

WinDVD färgkontrollerna liknar de som finns på din TV. De gör det möjligt för dig att justera ljusstyrka, kontrast, färgnyans och andra parametrar.

Corel WinDVD enhancements color Justering av Färg


För att konfigurera färginställningarna

I fliken Färg väljer du din dataskärm för att använda de inställningar som har optimerats för den. Alternativen innefattar Standard, LCD, CRT, Projektor och Anpassad för att skapa en ny förinställning.

Justera följande attribut genom att flytta deras motsvarande skjutreglage.

  • Ljusstyrka: Ökar eller minskar ljusintensiteten i videon.

  • Kontrast: Ökar eller minskar kontrasten.

  • Färgnyans: Justerar färgnyansen från grönt till magenta (rödlila).

  • Färg: Justerar färgen från svartvit till en mer mättad färg.

  • GAMMA: Korrigerar bilder utformade för att visas i ett medium (t ex på en filmduk) så att de kan visas optimalt på en annan bildskärm (t.ex. en LCD-skärm).

För att återställa inställningarna till standardvärdena, klicka på knappen Nollställ.

 

 

Justering av Färg