Spelarpanel

Kommandoknappar relaterade till uppspelning finns i spelarpanelen.

Corel WinDVD player panela Spelarpanel

Ikon
Funktion
Beskrivning

Corel WinDVD pp audio Spelarpanel

Ljud
Anger den för närvarande använda ljudtekniken, som t.ex. PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS eller DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Spelarpanel

Mediatyp
Anger den för närvarande använda mediatypen, som t.ex. DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Ljud-CD, Karaoke eller MP3.

Corel WinDVD pp volume Spelarpanel

Volymkontroller
Dra skjutreglaget för att öka eller minska volymen på uppspelningen. Klicka på högtalarikonen för att stänga av ljudet.

Corel WinDVD pp stop Spelarpanel

Stopp
Klicka för att stoppa uppspelning av media.

Corel WinDVD pp rewind Spelarpanel

Återspola
Kicka på för att återspola. Standardhastighet bakåt är 1x. Du kan ändra detta till någon av följande hastigheter: 2x, 4x, 8x, 20x eller 60x.

Corel WinDVD pp previous Spelarpanel

Föregående kapitel
Klicka för att hoppa till början av föregående kapitel.
Corel WinDVD pp play Spelarpanel

Corel WinDVD pp pause Spelarpanel

Spela/paus
Klicka för att starta/pausa videouppspelning.

Genom att klicka på Spela/paus återupptas normal uppspelning när en video går i en slinga (med A-B Upprepa eller Languagemate).

Corel WinDVD pp next Spelarpanel

Nästa kapitel
Klicka för att hoppa till början av nästa kapitel.

Corel WinDVD pp fastforward Spelarpanel

Framspola snabbt
Klicka för snabb framspolning. Standardhastighet framåt är 2x. Du kan ändra detta till någon av följande hastigheter: 4x, 8x, 20x eller 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Spelarpanel

Fullskärm/Återställ
Visar fönstret i fullskärmsläge. / Återställer fönstret till dess föregående storlek.

Corel WinDVD pp elapsedtime Spelarpanel

Förlöpt tid
Anger antalet timmar:minuter:sekunder som filmen har spelats.

Corel WinDVD note%20graphic Spelarpanel

När skivan eller filen som du spelar inte inkluderar funktioner nämnda i ovanstående tabell, kommer kontrollknapparna visas i grått.

Högerklick-meny

Högerklick-menyn för WinDVD är en poppuppmeny som visas vid högerklickning på Visningsområdet.

Högerklick-menyn ger flera alternativ för kontroll av video- och ljuduppspelning. Inte alla alternativ är alltid tillgängliga. Om ett alternativ inte är tillgängligt kommer det att markeras i grått. Pilar som pekar till höger om ett menyalternativ tyder på att en andra meny är tillgänglig. Placera musmarkören över knappen med pilen för att aktivera den andra menyn.

Corel WinDVD rightclick menu Spelarpanel

 

 

Spelarpanel