Titelrad

Titelraden visar alternativ som du kan använda för att anpassa visningen.

Meny
Funktion
Beskrivning

Corel WinDVD captionbar open Titelrad

Välj mediakälla
Visar filens öppningsalternativ, inklusive:

  • Optisk skivenhet öppnar en mediafil från din DVD-enhet.

  • Fil öppnar en mediafil från din dators hårddisk eller från ett UPnP i ett nätverk.

  • Mapp öppnar en mediafil från en DVD-mapp.

Corel WinDVD captionbar tools Titelrad

Verktyg
Visar en undermeny med alternativ, inklusive:

  • Bokmärken öppnar fönstret för bokmärkesbläddraren.

  • Infånga öppnar fönstret för infångningsbläddraren.

  • Förbättringar visar en undermeny med flikar för att förbättra ljud och video.

Corel WinDVD captionbar dvd Titelrad

Mediatyp
Anger typen av media som spelas och visar en undermeny med alternativ som kan variera beroende på spelalternativ, inklusive:

  • Titelmeny visar skivmenyn för en DVD.

  • Rotmeny visar rotmenyn för en DVD.

Corel WinDVD captionbar eject Titelrad

Mata ut
Matar ut den optiska skivan från spelaren.

Corel WinDVD captionbar corelguide Titelrad

Corel-guide
Visar Corel-guiden som ger tillgång till flera olika hjälpresurser.

Corel WinDVD captionbar info Titelrad

Info
Visar/döljer information om din video.

Corel WinDVD captionbar minimize Titelrad

Minimera
Döljer fönstret men låter programmet fortsätta köra och låter det vara snabbåtkomligt på aktivitetsfältet.
Corel WinDVD captionbar maximize Titelrad Corel WinDVD captionbar restore Titelrad
Maximera/Återställ
Visar fönstret i fullskärmsläge. / Återställer fönstret till dess föregående storlek.

Corel WinDVD captionbar exit Titelrad

Avsluta
Stänger WinDVD spelaren.

 

 

Titelrad