Justera volym

När väl din film har börjat kan du justera volymen för WinDVD-spelaren.

  • För att öka volymen, dra volymreglaget till höger eller tryck på [Shift] + [Uppil] på skrivbordet.

  • För att minska volymen, dra volymreglaget till vänster eller tryck på [Shift] + [Nedpil] på skrivbordet.

  • Stäng av ljudet genom att klicka på knappen Ljud av eller tryck på [M] på tangentbordet.

 

 

Justera volym