Visa filmen i fullskärmsläge

Dubbelklicka på Visningsområdet eller tryck på [Esc] för att växla till fullskärmsläge.

Genom att klicka på Visningsområdet en gång i fullskärmsläge visas Titelraden och Spelarpanelen. Genom att dubbelklicka eller trycka på [Esc] återställs fönstret till föregående fönsterstorlek.

Fönstret för WinDVD kan storleksändras manuellt genom att klicka och dra hörnen.

Zoomning och panorering

Tryck på [Ctrl] + [+] på ditt tangentbord för att zooma in till 150 %, tryck en gång till för att zooma in till 200 %, och ännu en gång för att zooma in till 300 %. Tryck på [Ctrl] + [-] på ditt tangentbord för att zooma ut. Använd musmarkören för att panorera och flytta omkring på visningsområdet under det inzoomade läget.

Corel WinDVD tip%20graphic Visa filmen i fullskärmsläge

För att alltid börja spela din film i fullskärmsläge kan du aktivera Starta från fullskärmsläge i dialogrutan Inställning.

Dölja Spelarpanelen och Titelraden

Klicka på Visningsområdet för att växla mellan att dölja och visa Spelarpanelen och Titelraden. Detta ger dig en ej skymd visning av din film i fullskärmsläge. Du kan också snabbt röra markören till överst eller nederst på skärmen för att visa de dolda panelerna.

För att automatiskt dölja Spelarpanelen och Titelraden efter en period utan någon musaktivitet, aktivera Dölj automatiskt i dialogrutan Inställning.

 

 

Visa filmen i fullskärmsläge