Konfiguration av ljud/videoinställning

Med inställningen för ljud/video kan du ställa in ljudpreferenser som t.ex. uteffekt, högtalarkonfiguration, kontroll av bashögtalare (subwoofer) och justera videoinställningarna.


För att konfigurera inställningarna för ljud/video

1 I dialogrutan för Inställning, klicka på fliken Inställning av Ljud/video.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Konfiguration av ljud/videoinställning

2 I Avancerad ljudkontroll kan du göra något av följande:

  • Välj Sänd 0.1 (LFE Subwoofer) till högtalare/hörlurar för att sända subwoofer-signalen till huvudhögtalarna eller hörlurarna.

  • Välj alternativet Aktivera tilläggsljud för att aktivera tilläggsenheter som finns i ditt system. Utmatningen från tillagda ljudenheter mixas med utmatningen från dina MIDI- och Waveform Audioenheter.

  • Välj Kom ihåg volyminställning för att behålla den senaste volyminställningen nästa gång du kör WinDVD.

3 I Avancerad videokontroll, utför någon av följande uppgifter:

  • Välj Använd hårdvaruacceleration vid avkodning för att visa motsvarande videoteknik (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon eller Intel Clear Video).

  • Välj PAL TruSpeed för att automatiskt korrigera frekvensfel i PAL och för att justera ljudfrekvens.

  • Välj Tillrättad bildproportion för att rätta till din videos bildproportion.

4 Klicka på OK.

 

 

Konfiguration av ljud/videoinställning