Konfiguration av preferenser

Med preferensinställningarna kan du kan ställa in alternativ för allmänna funktioner.


För att konfigurera preferensinställningarna

1 I dialogrutan för Inställning, klicka på fliken Preferenser.

Corel WinDVD setup preferences Konfiguration av preferenser

2 I rullgardinsmenyn för Återuppta automatiskt, välj något av följande alternativ:

  • Starta alltid från början: Återupptar uppspelning från skivans början.

  • Starta alltid från senaste position: Återupptar uppspelning från det ställe där skivan stoppades.

3 I Spelarpreferens, kryssa i Starta från fullskärmsläge för att starta DVD i fullskärmsläge.

Välj antingen Normalt eller Alltid överst för att ställa in videofönstrets uppförande.

4 I Konfiguration av fullskärmskontroll, välj något av följande alternativ:

  • Autodölj: Döljer Spelarpanelen och Titelraden automatiskt efter en period utan någon musaktivitet. Du kan ange antalet sekunder innan Spelarpanelen och Titelraden automatiskt döljs.

  • Visa: Visar Spelarpanelen och Titelraden i fullskärmsläge.

  • Dölj: Visar inte Spelarpanelen och Titelraden i fullskärmsläge.

Kryssa i Aktivera menyskärm för att visa kontrollpaneler och annan information på skärmen. Även känt som OSD (= On Screen Display). I menyskärmen kan användaren visa information eller välja alternativ.

5 I rullgardinsmenyn för Menyspråk, välj det förvalda menyspråket.

6 I rullgardinsmenyn för Språk, välj det förvalda språket.

7 I rullgardinsmenyn för Undertextspråk, välj det förvalda språket vid visning av undertexter.

8 I rullgardinsmenyn för Undertext/CC-stil, välj antingen alternativet Normal eller Transparent.

  • Normal: Undertexter visas på sitt ursprungliga sätt.

  • Transparent: Undertexter visas lätt genomskinliga.

9 Klicka på OK.

 

 

Konfiguration av preferenser