Konfiguration av regioninställningar

Avgör för vilken region en DVD är utformad genom att titta efter en liten standardiserad jordglobsikon på mitten av skivan. Ikonen anger regionskoden. Om skivan kan spelas i mer än en region finns ytterligare en regionkod i jordglobsikonen. Om skivan inte har någon regionskodning står det “ALL” på jordglobsikonen, eller så finns det ingen jordglobsikon alls.


För att ändra dina regionsinställningar för DVD-enheten

1 I dialogrutan för Inställning, klicka på fliken Region.

Corel WinDVD setup region Konfiguration av regioninställningar

2 Välj en region och klicka därefter på OK.

 

 

Konfiguration av regioninställningar