Konfiguration av Uppspelningskontroll

Med inställningarna för Uppspelningskontroll kan du ställa in kontrollerna under uppspelning och infångning. Den ställer även in dina alternativ för föräldrakontroll och förhindrar oauktoriserade användare som barn och minderåriga från att se filmer med en hög MPAA-klassificering. Languagemate, som är en funktion där du kan dra fördel av att lära dig ett nytt språk genom upprepning, kan också ställas in.


För att konfigurera inställningarna för Uppspelningskontroll

1 I dialogrutan för Inställning, klicka på fliken Uppspelningskontroll.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfiguration av Uppspelningskontroll

2 I Bokmärkes/infångningskonfiguration välj målmappen för dina bokmärkesförsedda/infångade bilder och för dina filmklipp.

3 I Konfiguration av Kontrollera tid, ställ in längden (i sekunder) för snabbrepris av uppspelning eller antalet sekunder att hoppa framåt i titeln. Standardsnabbheten för funktionerna Snabbrepris och Hoppa framåt är 5 respektive 30 sekunder.

4 Klicka på Sätt lösenord för att ställa in föräldrakontrollsbegränsningar för en DVD där klassificeringen är över den gräns som angetts i alternativet Ställ in klassificering.

5 Klicka på Ställ in klassificering för att ställa in den högsta klassificering (dvs. Alla klassificeringar, G, PG, PG-13, R och NC-17) som tillåts vid visning av filmer i WinDVD.

6 I Inställning för Quick Clip, ställ in följande alternativ:

  • I rullgardinsmenyn för Storlek på infångning, välj den förvalda bildstorleken för infångade klipp.

  • Dra Tidsavståndsreglaget för att justera den förvalda tidsperioden mellan varje infångad bild av klippet.

  • Dra Spelhastighetsreglaget för att justera den förvalda hastigheten för klippet.

7 Välj Aktivera Languagemate för att aktivera Languagemate™, en funktion i WinDVD med vilken du kan lära dig ett nytt språk under uppspelning.

 

 

Konfiguration av Uppspelningskontroll