Snabbtangenter

Tangent
Åtgärd
Ctrl+A
Ljudval
E
Mata ut
F
Framspola snabbt
G
Vinkelval
I
Panorera
K
Bokmärke
L
Öppna spellista
M
Stäng av/återställ ljud
Ctrl+M
Huvudmeny
N
Steg
O
Öppna preferenser
P
Infånga
Ctrl+P
Snabbrepris
Ctrl+Q
Hoppa framåt
R
Återspola
S
Val av undertext
T
Titelval
X
Avsluta
Esc
Växla mellan fullskärm och fönster
F1
Öppna hjälpfil
Ctrl + +
Zooma in
Ctrl + -
Zooma ut
Shift + +
Öka ljusstyrka
Shift + Ned
Minska volym
Shift + Upp
Öka volym
Shift + -
Minska ljusstyrka

Corel WinDVD shortcuts left Snabbtangenter

Vänster

Corel WinDVD shortcuts right Snabbtangenter

Höger

Corel WinDVD shortcuts up Snabbtangenter

Upp

Corel WinDVD shortcuts down Snabbtangenter

Ned
PgDn
Nästa kapitel
PgUp
Föregående kapitel
Mellanslag
Spela/paus
Enter
Välj
End
Stopp
1-0
Gå till kapitel N

 

 

Snabbtangenter