Inlärning med LanguageMate

Med LanguageMate™ kan du utnyttja fördelen att lära dig ett nytt språk genom upprepning. På samma sätt som för A/B Upprepa, kan du lägga uppspelningen i en slinga under en i förväg fastställd tidslängd.

Om Aktivera Languagemate har valts i fliken Uppspelningskontroll för Inställning, högerklicka på Visningsområdet och klicka på Upprepa, och välj därefter Languagemate för att aktivera denna funktion.

Du kan även välja önskad tid för uppspelning i slinga. Välj mellan Languagemate 6 sek., Languagemate 12 sek., eller Languagemate 18 sek., Även detta görs från högerklickmenyn.

Uppspelningen upprepas tills du väljer Ingen upprepning från menyn.

 

 

Inlärning med LanguageMate