Visa information om mediafil

Medan du tittar på en mediafil, klicka på Corel WinDVD captionbar info Visa information om mediafil titelraden för att växla mellan att visa och dölja filmegenskaperna på skärmen. Detta ger dig mer information om den skiva/fil du för närvarande spelar. Hur mycket av denna information som ges beror på den typ av skiva/fil du har.

 

 

Visa information om mediafil