การกำหนดค่า WinDVD

คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชัน WinDVD ตามความต้องการของคุณ ระบุ ตำแหน่งที่เก็บของไฟล์มีเดียในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพิ่มหรือลบปลั๊กอิน ตั้งค่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย หรือเลือกคุณภาพเสียงของไฟล์เสียงที่คุณเล่นจากแผ่นซีดีหรือดีวีดี

การเข้าสู่การตั้งค่า WinDVD Setup ให้คลิกขวาบนพื้นที่รับชมและเลือกการตั้งค่า กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏ

บทนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณ WinDVD คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กับ WinDVD ทุกรุ่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Corel Web ที่ www.corel.com

ในส่วนนี้ คุณจะพบหัวข้อต่อไปนี้

 

 

การกำหนดค่า WinDVD