การกำหนดค่าการตั้งค่า

การตั้งค่าค่ากำหนดให้คุณตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการทำงานทั่วไป


การตั้งค่าค่ากำหนด

1 ในกล่องโต้ตอบตั้งค่าคลิกแท็บค่ากำหนด

Corel WinDVD setup preferences การกำหนดค่าการตั้งค่า

2 ในเมนูแบบเลื่อนลงเล่นต่ออัตโนมัติเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

เริ่มจากจุดเริ่มต้นทุกครั้ง: เล่นใหม่ที่จุดเริ่มต้นของแผ่นดิสก์

เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดทุกครั้ง: เล่น ณ จุดที่เริ่มต้นที่แผ่นดิสก์ถูกสั่งให้หยุดเล่น

3 ในการตั้งค่าเครื่องเล่นทำเครื่องหมายโหมด เริ่มจากโหมดเต็มหน้าจอ เพื่อเปิดดีวีดีในโหมดเต็มหน้าจอ

เลือกปกติหรือ วางไว้หน้าสุดทุกครั้งเพื่อตั้งค่าลักษณะการแสดงผลของหน้าต่างวีดีโอ

4 ใน การตั้งค่าควบคุมแบบเต็มหน้าจอเลือก จากตัวเลือกใดต่อไปนี้:

ซ่อนอัตโนมัติ: ซ่อนแผงการเล่นและแถบคำบรรยายโดยอัตโนมัติหลังจากที่เมาส์ไม่ถูกใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถระบุจำนวนวินาทีก่อนที่แผงการเล่นและแถบคำบรรยายจะถูกซ่อนไว้โดยอัตโนมัติ

แสดง: แสดงแผงการเล่นและแถบคำบรรยายในโหมดเต็มหน้าจอ

ซ่อน: ไม่แสดงแผงการเล่นและแถบคำบรรยายในโหมดเต็มหน้าจอ

ทำเครื่องหมายเปิดการทำงานการแสดงผลบนหน้าจอเพื่อแสดงแผงควบคุมและข้อมูลอื่น ๆ บนหน้าจอ หรือที่เรียกว่า OSD การแสดงผลบนหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหรือเลือกตัวเลือกได้

5 ในเมนูแบบเลื่อนลงของภาษาของเมนู เลือกภาษาเมนูค่าเริ่มต้น

6 ในเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของเสียง เลือกภาษาของเสียงค่าเริ่มต้น

7 ในเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาคำบรรยาย เลือกภาษาบทบรรยายค่าเริ่มต้น

8 ในเมนูแบบเลื่อนลง รูปแบบคำบรรยาย/CC เลือกปกติหรือโปร่งแสง

ปกติ: คำบรรยายจะปรากฏในสภาพดั้งเดิม

โปร่งแสง: คำบรรยายจะปรากฏในลักษณะโปร่งแสงเล็กน้อย

9 คลิก ตกลง

 

 

การกำหนดค่าการตั้งค่า