การควบคุมการเล่น

การตั้งค่าการเล่นให้คุณสามารถควบคุมในระหว่างการเล่นและการจับภาพ นอกจากนี้ยังกำหนดตัวเลือกสำหรับการควบคุมผู้ปกครองเพื่อป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุฏาต เช่น เด็กและผู้เยาว์จากการดูภาพยนตร์ที่มีอัตรา MPAA สูง Languagemate เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ผ่านการเล่นซ้ำ


การกำหนดค่าการควบคุมการเล่น

1 บนกล่องโต้ตอบตั้งค่าคลิกแท็บการควบคุมการเล่น

Corel WinDVD setup playback%20control การควบคุมการเล่น

2 ในการตั้งค่าบุ๊คมาร์ก/การจับภาพเลือกโฟลเดอร์ปลายทางของภาพและคลิปภาพยนตร์ที่คุณได้บุ๊คมาร์ก/จับภาพ

3 ในการตั้งค่าการควบคุมเวลา กำหนดความยาว (วินาที) ในการเล่นซ้ำทันทีหรือตั้งจำนวนวินาทีที่จะข้ามในไทเทิ่ล ความเร็วที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติเวลาเล่นซ้ำด่วนและข้ามไปข้างหน้าคือ 5 และ 30 วินาทีตามลำดับ

4 คลิก ตั้งรหัสผ่าน เพื่อตั้งข้อจำกัดการควบคุมผู้ปกครองสำหรับดีวีดีที่มีคะแนนสูงกว่าที่ระบุไว้ในตัวเลือกตั้งระดับการเข้าชม

5 คลิก ตั้งระดับการเข้าชม เพื่อตั้งระดับสูงสุด (ทุกระดับ G, PG, PG-13, R, และ NC-17) ที่อนุฏาตให้ชมภาพยนตร์ใน WinDVD

6 ใน การตั้งค่าคลิปทางลัดตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้

ท ในเมนูแบบเลื่อนลง จับขนาด เลือกขนาดภาพเริ่มต้นสำหรับคลิปจับ

ท ลากแถบเลื่อนช่วงเพื่อปรับระยะเวลาค่าเริ่มต้นระหว่างแต่ละเฟรมของคลิป

ท ลากแถบเลื่อนความเร็วในการเล่นเพื่อปรับความเร็วค่าเริ่มต้นของคลิป

7 เลือกเปิดใช้งาน Languagemate เพื่อเปิดการทำงาน LanguageMate™ คุณลักษณะ WinDVD ที่ช่วยให้คุณเรียนภาษาใหม่ในระหว่างการเล่น

 

 

การควบคุมการเล่น