การตั้งค่าชุดเทคโนโลยีเคลื่อนที่

เทคโนโลยีเคลื่อนที่เหมาะสำหรับเทคโนโลยีเคลื่อนที่ Intel Centrino ด้วย WinDVD การตั้งค่าการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด,แคชหน่วยความจำและแบตเตอรี่ควบคุมชีวิต คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่ของคุณจะหมดลงอย่างกะทันหัน คุณลักษณะของเทคโนโลยีเคลื่อนที่แบบประหยัดพลังงานจะใช้ได้เฉพาะเมื่อระบบอยู่ในโหมดแบตเตอรี่ โดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป


การกำหนดค่าคุณลักษณะประหยัดพลังงานแบบชุดเทคโนโลยีเคลื่อนที่

1 บนกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคลิกแท็บชุดเทคโนโลยีเคลื่อนที่

Corel WinDVD setup mobile%20technology%20pack การตั้งค่าชุดเทคโนโลยีเคลื่อนที่

2 เลือกทำเครื่องหมายที่ช่องเปิดการใช้พลังงานในโหมดเคลื่อนที่ของ WinDVD เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงานเทคโนโลยีเคลื่อนที่และใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานสุดขณะทำงาน WinDVD บนแล็บท็อปของคุณ

3 คลิก ดูการตั้งค่าการประหยัดพลังงานในโหมดเคลื่อนที่เพื่อดูและปรับตัวเลือกโครงการไฟฟ้า

4 เลือกกล่องเครื่องหมายเปิดการประหยัดพลังงานในโหมดเคลื่อนที่เพื่อเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำเพื่อลดการใช้พลังงาน

5 ในเมนูแบบเลื่อนลงการใช้หน่วยความจำของระบบ เลือกจากโหมดประหยัดพลังงานต่างๆ

เชิงรุก: ให้คุณสมบัติการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด แต่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมอื่นที่ใช้ในเวลาเดียวกัน

เฉลี่ย: ให้คุณสมบัติประหยัดพลังงานบางอย่าง ไม่มีผลต่อโปรแกรมอื่นๆ

อนุรักษ์: มีคุณสมบัติอย่างน้อยประหยัดพลังงาน แต่ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการเปิดใช้งานโปรแกรมใหม่

6 ในแบตเตอรี่น้อยสุดสำหรับการเล่นเลื่อนคันโยกจากด้านซ้ายไปขวาเพื่อตั้งเวลาการใช้แบตเตอรี่ต่ำสุด การตั้งค่านี้จะป้องกันไม่ให้แล็ปท็อปของคุณดับกะทันหันในระหว่างการเล่นภาพยนตร์ต่อเนื่อง เมื่อแบตเตอรี่ถึงระดับที่ระบ ุWinDVD จะปิดโดยอัต
โนมัติและคุณยังสามารถใช้แล็ปท็อปของคุณสำหรับโปรแกรมอื่นๆ

7 คลิก ตกลง

 

 

การตั้งค่าชุดเทคโนโลยีเคลื่อนที่