การตั้งค่าเสียง/วิดีโอ

การตั้งค่าเสียง/วิดีโอให้คุณตั้งค่าเสียง เช่น เอาต์พุต ตั้งค่าลำโพงซับวูเฟอร์ และการควบคุมและปรับการตั้งค่าวิดีโอ


การกำหนดค่าการตั้งค่าเสียง/วิดีโอ

1 บนกล่องสนทนาตั้งค่าคลิกแท็บการตั้งค่าเสียง/วิดีโอ

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup การตั้งค่าเสียง/วิดีโอ

2 ใน การควบคุมเสียงขั้นสูง คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ท เลือก ส่ง 0.1 (ซับวูเฟอร์ LFE) ไปยังลำโพง/หูฟังเพื่อ ส่งสั-าณซับวูฟเฟอร์ไปยังลำโพงหลักหรือหูฟัง

ท เลือกตัวเลือก เปิดการทำงานเสียงเสริม เพื่อใช้อุปกรณ์ช่วยการนำเสนอในระบบของคุณ เอาต์พุตของอุปกรณ์เสียงเสริมผสมกับ MIDI ของคุณและอุปกรณ์ส่งออกสั-าณเสียงแบบคลื่น

ท เลือกจำค่าความดังเสียงเพื่อรักษาการตั้งค่าระดับเสียงล่าสุดในครั้งต่อไปที่คุณเรียกใช้ WinDVD

3 ใน การควบคุมวิดีโอขั้นสูงคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ท เลือกใช้ตัวเร่งถอดรหัสฮาร์ดแวร์ เพื่อแสดงเทคโนโลยีวิดีโอที่เกี่ยวข้อง (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon หรือ Intel Clear Video)

ท เลือก PAL TruSpeed เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดความเร็ว PAL และปรับระดับเสียงพิตช์อัตโนมัติ

ท เลือกอัตราส่วนภาพคงที่ เพื่อตั้งอัตราส่วนของวิดีโอของคุณแบบตายตัว

4 คลิก ตกลง

 

 

การตั้งค่าเสียง/วิดีโอ