ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง

ข้อมูลระบบจะแสดงข้อมูลปัจจุบันและการตั้งค่า ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัฏหาหรือเมื่อขอการสนับสนุนด้านเทคนิค


การดูข้อมูล

1 กล่องสนทนาการตั้งค่าคลิกแท็บข้อมูล

Corel WinDVD setup information ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง

2 คลิกตกลง เพื่อออก

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง