การสร้างรายการที่จะเล่น

Playlist แสดงรายการที่กำหนดเองของสื่อที่สามารถเล่นไฟล์ คุณสามารถจัดกลุ่มไฟล์สื่อ เช่น ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ และระบุลำดับการเล่นที่คุณต้องการ ชนิดไฟล์ที่รองรับโดย WinDVD สามารถเพิ่มในรายการเล่น รวมทั้งดิสก์เสียงหรือวิดีโอ

Corel WinDVD open playlist การสร้างรายการที่จะเล่น


การสร้างรายการเล่น

1 บน WinDVD หน้าต่างหลัก คลิก เปิด และเลือกไฟล์ แผงเปิดจะปรากฏขึ้น

2 คลิกปุ่ม Corel WinDVD playlist add การสร้างรายการที่จะเล่น เพื่อเพิ่มรายการใหม่ภายใต้โฟลเดอร์ปัจจุบัน รายการจะถูกจัดเรียงตามหมายเลขโดยเริ่มต้นจาก MyPlaylist_001, MyPlaylist_002, MyPlaylist_003, ฯลฯ คุณสามารถคลิกขวาที่รายการเพื่อเปลี่ยนชื่อ


การสร้างรายการเล่นชั่วคราว

คุณสามารถลากและวางไฟล์ลงในพื้นที่รับชมและไฟล์เหล่านี้จะปรากฏในรายการชั่วคราว คลิกขวาที่รายการชั่วคราวเพื่อเปิดหรือลบไฟล์ รายการชั่วคราวถูกล้างเมื่อปิด WinDVD


การสร้างการแสดงภาพสไลด์

คุณสามารถคัดลอกและวางไฟล์จากรายการอื่นหรือเพิ่มและลบรายการในรายการเล่นเดียวกันโดยคลิกขวาบนแผงรายการเล่นและเลือกตัวเลือก WinDVD จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถคัดลอกและวางไฟล์ระหว่างรายการชั่วคราวและรายการที่มีอยู่


การใช้งานรายการเล่น

ดับเบิลคลิกที่รายการเล่นเพื่อเริ่มเล่น แสดงแผงรายการเล่นช่วยให้คุณเก็บไฟล์เสียงและวิดีโอโปรดของคุณโดยไม่ต้องทราบว่าไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

ดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อเริ่มเล่น

รายการที่ใช้ถูกในรายการเล่นในขณะนี้จะถูกเน้นสี คุณยังสามารถคลิกขวาที่รายการที่จะลบหรือเปลี่ยนชื่อ


การใช้ง

การสร้างรายการที่จะเล่น