การสร้าง บุ๊คมาร์ก

บุ๊คมาร์กให้คุณทำเครื่องหมายฉากที่คุณชื่นชอบในภาพยนตร์สำหรับใช้งานในอนาคต WinDVD สามารถบุ๊คมาร์กได้สูงสุด 300 รายการในแต่ละภาพยนตร์ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์กเมื่อรับชม DVD-Video, DVD+VR, และ DVD-VR


การสร้างบุ๊คมาร์ก

ขณะที่ดูไฟล์วิดีโอ คลิก เครื่องมือ > บุ๊คมาร์ก เบราว์เซอร์บุ๊คมาร์กจะปรากฏ

Corel WinDVD bookmark panel การสร้าง บุ๊คมาร์ก

เมื่อ คุณไปถึงฉากที่คุณต้องการบุ๊คมาร์ก คลิกปุ่ม Corel WinDVD bookmark add การสร้าง บุ๊คมาร์ก เพื่อเพิ่มบุ๊คมาร์ก

ที่ค่าเริ่มต้น บุ๊คมาร์กจะปรากฏเป็นภาพย่อที่เบราว์เซอร์บุ๊คมาร์ก ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Documents and Settings\[User Profile]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark ชื่อไฟล์บุ๊คมาร์กประกอบด้วยชื่อไทเทิ่ลและรหัสเวลาที่เป็นตัวเลข (เช่น., TT01Ch10 00:15.31)

การบุ๊คมาร์กแชพเตอร์โดยอัตโนมัติ คลิก Corel WinDVD bookmark chapters การสร้าง บุ๊คมาร์ก


การดูบุ๊คมาร์ก

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดับเบิลคลิกภาพขนาดย่อบุ๊คมาร์กในแผงบุ๊คมาร์ก

  • คลิกขวาบนพื้นที่รับชม คลิก บุ๊คมาร์ก > เบราว์เซอร์บุ๊คมาร์ก และเลือกภาพย่อบุ๊คมาร์ก


การบันทึกหรือ ส่งออกบุ๊คมาร์ก

คุณสามารถบันทึกรายการของคุณไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ค่าเริ่มต้น WinDVD ถูกบันทึกรายการเป็นไฟล์ *.XML โดยอัตโนมัติ

การบันทึกบุ๊คมาร์ก คลิก Corel WinDVD bookmark export การสร้าง บุ๊คมาร์ก ปุ่มในเบราว์เซอร์บุ๊คมาร์ก พิมพ์ชื่อสำหรับบุ๊คมาร์ค จากนั้นคลิกบันทึก


การนำเข้าบุ๊คมาร์ก

คุณสามารถเปิดบุ๊คมาร์กจากภาพยนตร์ที่มีอยู่โดยคลิกที่ปุ่ม Corel WinDVD bookmark import การสร้าง บุ๊คมาร์ก ในเบราว์เซอร์บุ๊คมาร์ก


การลบภาพขนาดย่อบุ๊คมาร์ก

ในเบราว์เซอร์บุ๊คมาร์ก เลือกภาพขนาดย่อบุ๊คมาร์กและคลิกที่ปุ่ม Corel WinDVD bookmark delete การสร้าง บุ๊คมาร์ก เฉพาะภาพขนาดย่อจะถูกลบและไฟล์บุ๊คมาร์กจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์บุ๊คมาร์ก

การแสดงบุ๊คมาร์กภาพขนาดย่อไทเทิ่ลของดิสก์ VR

WinDVD รองรับการเล่นแผ่น VR ที่ให้คุณสามารถแก้ไขภาพยนตร์ดีวีดีได้เมื่อต้องการ ถ้าแผ่นที่ใส่เป็น DVD + VR หรือ DVD-VR คลิกปุ่ม Corel WinDVD bookmark chapters การสร้าง บุ๊คมาร์ก เพื่อแสดงไทเทิ่ล ภาพขนาดย่อบุ๊คมาร์ก คลิ กปุ่มอีกครั้งเพื่อแสดงภาพขนาดย่อบุ๊คมาร์กแชพเตอร์ของไทเทิ่ลปัจจุบัน คลิกที่ภาพขนาดย่อเพื่อดู

 

 

การสร้าง บุ๊คมาร์ก