การเรียนรู้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

มีวิธีการดูไทเทิ่ลดีวีดีนอกเหนือจากการเล่นภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ WinDVD ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการรับชมของคุณโดยใช้ฟังก์ชันอื่นๆ

ในส่วนนี้ คุณจะพบหัวข้อต่อไปนี้

 

 

การเรียนรู้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม