การเข้าถึงคู่มือ Corel

คู่มือ Corel ทำหน้าที่เป็นพอร์ทัลข้อมูลที่ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด การอัพเดตและแหล่งเนื้อหาช่วยเหลือการทำงานแก่คุณ

การเข้าถึงศูนย์ข้อความ คลิกไอคอน คู่มือ Corel ในแถบคำบรรยายใต้ภาพเลือกแท็บข้อความแล้วเลือกชนิดของข้อมูลหรือความช่วยเหลือที่คุณต้องการจากตัวเลือกที่มี

 

 

การเข้าถึงคู่มือ Corel