การเปลี่ยนการตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่า คลิกที่เครื่องมือ > ยกระดับ การเปลี่ยนการตั้งค่าระบบของคุณรวมถึงการตั้งค่าลำโพงและการตั้งค่าเริ่มต้นให้คลิก ตั้งค่าที่เมนูคลิกขวา ดู การกำหนดค่า WinDVD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

การเปลี่ยนการตั้งค่า