เรียนรู้เกี่ยวกับ LanguageMate

LanguageMate™ ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ผ่านการเล่นซ้ำ คล้ายกับ A/B ซ้ำๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเล่นวนช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หาก เปิดใช้งาน Languagemate และเลือกแท็บการควบคุมการเล่นของการตั้งค่าคลิกขวาที่ พื้นที่รับชม และคลิก เล่นซ้ำ และปิดLanguagemate เพื่อเปิดคุณสมบัตินี้

คุณยังสามารถเลือกเวลาที่ต้องการเล่นวน เลือกจาก Languagemate 6 วินาที, Languagemate 12 วินาทีหรือ Languagemate 18 วินาทีและจากเมนูคลิกขวา

เล่นซ้ำจนกว่าคุณจะเลือกไม่เล่นซ้ำจากเมนู

 

 

เรียนรู้เกี่ยวกับ LanguageMate