การใช้เทคโนโลยีแผ่นดิสก์บลูเรย์

Corel WinDVD ให้มากกว่าฟังก์ชันการเล่นมาตรฐานของเครื่องเล่นสื่ออื่น ๆ ที่มีความสามารถในการรองรับคุณสมบัติ BD ต่างๆ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิสก์บลูเรย์

ในส่วนนี้ คุณจะพบหัวข้อต่อไปนี้

Corel WinDVD note%20graphic การใช้เทคโนโลยีแผ่นดิสก์บลูเรย์

ตรวจสอบเว็บไซต์ Corel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของระบบที่แนะนำสำหรับการเล่นบลูเรย์

 

 

การใช้เทคโนโลยีแผ่นดิสก์บลูเรย์