การตั้งค่าเสียง

การโต้ตอบระหว่างการตั้งค่าในโหมดบายพาสใน OS และเสียงหลักเท่านั้น

ตัวเลือกใน การตั้งค่าเสียงขั้นสูง จะสามารถใช้ได้ถ้าระบบของคุณติดตั้งพอร์ต S/PDIF หรือ HDMI

การตั้งค่าจะทำงานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานโหมดบายพาสระหว่างเอาต์พุตเสียงแบบดิจิตอล เมื่อตัวเลือกถูกเปิดใช้ WinDVD จะเอาต์พุตเสียงปฐมเมื่อผลิตเอาต์พุตดิจิตอล ถ้าตัวเลือกถูกปิดใช้งาน WinDVD จะเปิดการผสมเสียงและผลิตเสียงผสม

Corel WinDVD bdavsetup การตั้งค่าเสียง

Corel WinDVD note%20graphic การตั้งค่าเสียง

ตัวเลือกนี้จะเปิดการใช้งานตามค่าเริ่มต้นในแผ่น BD-ROM

 

 

การตั้งค่าเสียง