การเข้าถึงเนื้อหา BD-J

WinDVD ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานและเข้าถึงเนื้อหา BD-J ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่รองรับของไทเทิ่ล BD คุณ

Corel WinDVD note%20graphic การเข้าถึงเนื้อหา BD J

แป้นพิมพ์ลัดส่วนให-่จะใช้งานไม่ได้ในขณะที่มีการเข้าถึงเนื้อหา BD-J คุณอาจใช้เมาส์เพื่อเลื่อนและการควบคุมการทำงาน BD-J โดยเปิดใช้เมาส์ในค่ากำหนด

 

 

การเข้าถึงเนื้อหา BD-J