เสียงผสมสำหรับแผ่น BD-ROM

การตั้งค่าพิเศษสำหรับแผ่น BD-ROM นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการผสมเสียงในระดับปฐมและทุติยภูมิและแอฟเฟ็กต์เสียงก่อนที่จะส่งกระแสเสียงไปยังดิจิตอลอุปกรณ์เอาต์พุตเสียงดิจิตอลหรือไม่

 

 

เสียงผสมสำหรับแผ่น BD-ROM