ปัฏหาการใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นปัฏหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานของคุณ WinDVD มีการระบุแนวทางแก้ไขสำหรับแต่ละปัฏหา

ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 

 

ปัฏหาการใช้งาน