การเล่นวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอ

ถ้าภาพยนตร์ของคุณเล่นในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอให้ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคุณตรงหรือเกินกว่าความต้องการขั้นต่ำในการใช ้ WinDVD หรือไม่ ถ้าใช่ ปั-หาอาจจะเกิดจากการตั้งค่า DMA โปรดแน่ใจว่าการตั้งค่า DMA ของไดรฟ์ดีวีดีรอมของคุณเปิดอยู่ก่อนที่จะใช้งาน WinDVD ขั้นตอนต่อไปคือการเปิด DMA สำหรับ Windows Vistaฎ


การเปิดการตั้งค่า DMA

1 คลิกแผงควบคุมในเมนูเริ่มต้น และดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนระบบและการบำรุงรักษา

2 คลิกการจัดการอุปกรณ์

3 ดับเบิ้ลคลิกตัวควบคุม IDE ATA/ATAPI หรือคลิกที่เครื่องหมายบวกถัดไปเพื่อขยาย

4 คลิกขวาบนช่องสั-าณ IDE รองและเลือกคุณสมบัติ

5 คลิกที่แท็บการตั้งค่าขั้นสูง และเลือก เปิดการทำงาน DMA ภายใต้คุณสมบัติอุปกรณ์

6 คลิก ตกลง

หากไม่มีช่องทำเครื่องหมาย DMA ในระบบของคุณ คุณอาจมีเมนบอร์ดที่ไม่รองรับ DMA หรือคุณอาจต้องใช้ไดรเวอร์ใหม่เพื่ออัพเดตการรองรับของเมนบอร์ดของคุณ

ตรวจสอบชนิดของเมนบอร์ดที่คุณมีและตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับไดร์เวอร์ชิพเซ็ตที่อัพเดตแล้ว เว็บไซต์ชิพเซ็ตสำคั-ๆ บางเว็บไซต์มีระบุอยู่ด้านล่าง:

 

 

การเล่นวิดีโอที่ไม่สม่ำเสมอ