ข้อผิดพลาด – ไม่สามารถสร้างภาพซ้อน

ถ้าคุณเห็นข้อความข้อผิดพลาด – ไม่สามารถสร้างภาพซ้อนเสมอ ปั-หาอาจจะเกิดจากความคมชัดของคุณ ขั้นตอน แรกของคุณควรลดความละเอียดให้อยู่ที่ 800×600 และกำหนดสีสูง

นอกจากนี้ยังอาจจะเป็นปั-หาของการ์ดจอที่ไม่ใช้พื้นผิวการแสดงซ้อนภาพฮาร์ดแวร์ พื้นผิวนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการแสดงวิดีโอและเล่นดีวีดีบนซีพียูที่รองรับ

เมื่อไม่มีพื้นผิวการซ้อนภาพฮาร์ดแวร์ ความต้องการใช้งานการ์ดจอจะเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพลดลง แม้แต่ซีพียูที่เร็วที่สุดอาจไม่สามารถชดเชยการขาดพื้นผิวการแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์ได้

การ์ดที่ใช้พื้นผิวการแสดงข้อมูลซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานหรือทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของวิดีโอลดลง

 

 

ข้อผิดพลาด – ไม่สามารถสร้างภาพซ้อน