ความต้องการของระบบ

WinDVD 2010 รองรับทั้ง Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2 และ Windows 7

ก่อนติดตั้ง WinDVD ตรวจสอบว่าระบบของคุณได้มาตรฐานขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรือไม่

เล่นแผ่นดีวีดี

 
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
ความต้องการของระบบที่แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ
Windowsฎ XP (Service Pack 3), Windowsฎ Vista (Service Pack 1), Windowsฎ 7
โปรเซสเซอร์
Windows XP:

ตัวประมวลผล Intel Pentium III 800 MHz หรือเทียบเท่า AMD Athlon™

Windows Vista:

ตัวประมวลผล Intelฎ Pentiumฎ 4

หรือเทียบเท่า AMD Athlon™
ตัวประมวลผลIntelฎ Pentiumฎ 4 2.8 GHz หรือเทียบเท่า AMD Athlon™ หรือสูงกว่า
หน่วยความจำ
256 MB RAM
512 MB RAM
การ์ดจอ
AGP หรือการ์ดเร่งกราฟฟิก PCI ที่รองรับโอเวอร์เลย์ DirectDraw
AGP หรือการ์ดเร่งกราฟฟิก PCI ที่รองรับโอเวอร์เลย์ HWMC, DirectDraw

ความต้องการของระบบ