ฝ่ายบริการสนับสนุน Corel

ฝ่ายบริการสนับสนุน Corel สามารถให้ข้อมูลรวดเร็วและถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การกำหนดราคาจำหน่าย บริการและสนับสนุนทางด้านเทคนิค สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการการสนับสนุนและบริการมืออาชีพที่มีให้ในปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Corel product ของคุณ โปรดเข้าไปดูที่ www.corel.com/support.

ฝ่ายสนับสนุนการรับประกัน

ฝ่ายสนับสนุนการรับประกันของ Corel ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าที่มีปั-หาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์รวมถึงการเกิดปั-หาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากซอฟต์แวร์ Corel

 

 

ฝ่ายบริการสนับสนุน Corel