อินเตอร์เฟสพื้นฐาน

หน้าต่าง WinDVD หลักประกอบด้วยแถบคำบรรยาย สำหรับตัวเลือกการกำหนดเอง พื้นที่รับชมสำหรับการเล่นวิดีโอและ แผงเครื่องเล่นสำหรับการควบคุมการเล่น

Corel WinDVD main window อินเตอร์เฟสพื้นฐาน

ในส่วนนี้ คุณจพบหัวข้อต่อไปนี้

 

 

อินเตอร์เฟสพื้นฐาน