กล่องสนทนาเสียงขั้นสูง

สำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นเพิ่มเติม WinDVD มีตัวเลือกเพิ่มเติมใน แท็บการตั้งค่าเสียง/วิดีโอของกล่องโต้ตอบการตั้งค่า ดู การตั้งค่าเสียง/วิดีโอ

ส่ง 0.1 (ซับวูเฟอร์ LFE) ไปยังลำโพง/หูฟัง

คุณสมบัตินี้ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสู-เสียเอฟเฟ็กต์ความถี่ต่ำ(LFE, ซับวูเฟอร์หรือ 0.1 ช่องทาง) แหล่ง Dolby Digital ในระบบที่ไม่ได้ติดตั้งซับวูฟเฟอร์

ทำเครื่องหมายส่ง 0.1 (ซับวูเฟอร์ LFE) ไปยังลำโพง/หูฟัง เพื่อส่งสัฏฏาณซับวูฟเฟอร์ไปที่หน้าซ้ายและลำโพงหน้าขวา (หรือหูฟัง) เมื่อตัวเลือกนี้เปิดใช้งาน WinDVD ส่งสัฏฏาณเอฟเฟ็กต์ความถี่ต่ำไปยังลำโพงหลักหรือหูฟังในระดับเท่าๆ กัน คุณลักษณะนี้จะให้เสียงที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ซับวูเฟอร์

ใช้คุณลักษณะนี้เฉพาะเมื่อลำโพงหลักของคุณสามารถจัดการพลังงานเบสต่ำกว่า 80 เฮิร์ตซ์ ไม่แนะนำให้ใช้กับลำโพงคอมพิวเตอร์

 

 

กล่องสนทนาเสียงขั้นสูง