การตั้งค่า DSP

ใน DSP ยกระดับการเล่นเสียงของคุณโดยเลือกการตั้งค่าปรับสมดุลเสียงที่ตั้งไว้ตามประเภทเสียงต่างๆ

Corel WinDVD enhancements dsp การตั้งค่า DSP

ตัวเลือกประกอบด้วย: ร็อค, เบส, ฮอลล์, นุ่ม, เสียงพูด, คลาสสิค, น้ำเงิน, ป๊อบ, แร็บ, มีทัล, คันทรี, แจ๊ส, โฟล์ค, ใหม่ อายุ โอเปร่า, สวิง, คำพูด, ละกำหนดเอง.

เลือกกำหนดเอง เพื่อปรับสมดุลด้วยตัวเอง ปรับแถบเลื่อนเพื่อระบุความถี่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงสัฏฏาณเสียง

  • เลือน: ปรับปริมาณของเสียงให้กับแต่ละลำโพง

  • เลือน: ปรับปริมาณของเสียงให้กับแต่ละลำโพง

  • ตั้งค่าใหม่: เปลี่ยนการตั้งค่ากลับสู่ค่าเริ่มต้น

 

 

การตั้งค่า DSP