การปรับ สี

WinDVD การควบคุมสีที่คล้ายกับในโทรทัศน์ ช่วยให้คุณสามารถปรับความสว่าง, ความคมชัด, สีสัน, และค่าอื่น ๆ

Corel WinDVD enhancements color การปรับ สี


การตั้งค่าสี

ในแท็บสี เลือกอุปกรณ์แสดงผลของคุณเพื่อใช้การตั้งค่าที่เหมาะสม ตัวเลือกประกอบด้วยค่าเริ่มต้น, LCD, CRT, โปรเจ็กเตอร์ และ กำหนดเองเพื่อสร้างการตั้งค่าใหม่

ปรับคุณสมบัติดังต่อไปนี้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนตามต้องการ

  • ความสว่าง: เพิ่มหรือลดความสว่างวิดีโอ

  • ความคมชัด: เพิ่มหรือลดความคมชัด

  • สีสัน: ปรับสีจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดง

  • สี: ปรับสีจากขาวดำเป็นสีสดใสขึ้น

  • แกมม่า: แก้ไขภาพที่ถูกออกแบบเพื่อชมบนสื่อใดสื่อหนึ่ง (เช่น หน้าจอภาพยนตร์) ที่จะแสดงอย่างถูกต้องในหน้าจออื่น (เช่น LCD)

เพื่อกลับไปตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น คลิกปุ่มตั้งค่าใหม่

 

 

การปรับ สี