การกรอกลับและการกรอไปข้างหน้า

การกรอกลับหรือกรอไปหน้า คลิกที่ปุ่ม กรอกลับ หรือ กรอไปหน้า ความเร็วในการเล่นจะเพิ่มเมื่อคุณคลิกปุ่ม

Corel WinDVD note%20graphic การกรอกลับและการกรอไปข้างหน้า

เมื่อความเร็วการกรอไปหน้าถูกตั้งเป็น 2x คุณยังสามารถเข้าใจกล่องโต้ตอบ

 

 

การกรอกลับและการกรอไปข้างหน้า