การเปลี่ยนแชพเตอร์

การข้ามไปยังแชพเตอร์อื่น คลิกที่ปุ่ม แชพเตอร์ถัดไปหรือ แชพเตอร์ก่อนหน้านี้

คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

  • กด [Page Up] บนแป้นพิมพ์เพื่อไปยังแชพเตอร์ก่อนหน้านี้

  • กด [Page Down] บนแป้นพิมพ์เพื่อไปยังแชพเตอร์ถัดไป

  • คลิกขวาที่พื้นที่การรับชมเพื่อแสดงเมนูแชพเตอร์

 

 

การเปลี่ยนแชพเตอร์