ปรับคุณภาพรูปภาพ

คลิก เครื่องมือ > ยกระดับ ใช้การควบคุมสีในเมนูสีเพื่อปรับการแสดงผล เช่นเดียวกับการควบคุมที่ใช้ในโทรทัศน์มาตรฐานทั่วๆ ไป

ใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความสว่าง, ความคมชัด, สีสัน, สี และ แกมม่า

ดู การปรับ สี

 

 

ปรับคุณภาพรูปภาพ