ปรับระดับเสียง

เมื่อภาพยนตร์ได้เริ่มต้นคุณสามารถปรับระดับเสียงของ WinDVD เครื่องเล่น

  • การเพิ่มระดับเสียง ลากแถบเลื่อนเสียงไปทางขวาหรือกด [Shift] + [ลูกศรขึ้น] บนแป้นพิมพ์

  • การลดระดับเสียง ลากแถบเลื่อนเสียงไปทางขวาหรือกด [Shift] + [ลูกศรลง] บนแป้นพิมพ์

  • เมื่อต้องการปิดเสียง คลิกปุ่มปิดเสียงหรือกด [M] บนแป้นพิมพ์

 

 

ปรับระดับเสียง