เลื่อนแผ่นออกและโหลดแผ่นใหม่

การเลื่อนและโหลดแผ่นจากเครื่องเล่นใหม่ คลิกที่ปุ่ม เลื่อนออก หรือกดปุ่ม [E] บนแป้นพิมพ์

 

 

เลื่อนแผ่นออกและโหลดแผ่นใหม่