เล่นแผ่นภาพยนตร์ของคุณ

WinDVD เริ่มต้นโดยอัตโนมัติขณะที่คุณใส่แผ่นดิสก์ภาพยนตร์ในไดร์ฟออปติคัลค่าเริ่มต้นของคุณ

คุณยังสามารถคลิกเปิด > ไดร์ฟออปติคัล และเลือกตำแหน่งของดิสก์ของคุณ

การเริ่มต้นไทเทิ่ลด้วยตนเอง คลิกปุ่มเล่นหรือกด [Enter] บนแป้นพิมพ์

การหยุดเล่นชั่วคราว คลิก หยุดชั่วขณะ บนแผงการเล่น หรือเคาะวรรคบนแป้นพิมพ์ การกลับมาเล่นใหม่ คลิก เล่นหรือกดปุ่มเคาะวรรคอีกครั้ง

 

 

เล่นแผ่นภาพยนตร์ของคุณ