เล่นสื่อต่างๆ

WinDVD เป็นเครื่องเล่นสื่อสากล คุณสามารถใช้เล่นแผ่นไฟล์และโฟลเดอร์ คุณยังสามารถเล่นสตรีมมิ่งวิดีโอบนเครือข่าย UPnP

ในส่วนนี้ คุณจะพบหัวข้อต่อไปนี้

 

 

เล่นสื่อต่างๆ