การเล่นดิสก์ออปติคัล

ในการเล่นวิดีโอและแผ่นเสียงคลิก เปิดในแถบคำบรรยาย และคลิกไดร์ฟออปติคัล แล้วเลือกไดรฟ์ที่แผ่นของคุณตั้งอยู่

Corel WinDVD note%20graphic การเล่นดิสก์ออปติคัล

คุณลักษณะนี้จะใช้เฉพาะเมื่อคุณเล่นอัตโนมัติเล่นแผ่นดิสก์ ฉะนั้นคุณสามารถเปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกในแผ่นออปติคัลโดยใช้ เปิด > ไฟล์หรือเปิด > ตัวเลือกโฟลเดอร์

การเล่นดิสก์ออปติคัล

สั-าณภาพ

  • วีซีดี, คาราโอเกะ

  • SVCD

  • แผ่นดีวีดีที่มีเนื้อหาดีวีดี-วิดีโอ

  • เนื้อหา AVCHD บนดิสก์ดีวีดี

สั-าณเสียง

  • แทร็กเสียงวีดีโอ

 

 

การเล่นดิสก์ออปติคัล